Fascie – znovuobjevený orgán

Tělo je náš nejlepší přítel. A pochopení toho, jak fungují fascie, vám může dát hodně odpovědí na vaše otázky.

Třeba: JAK JE MOŽNÉ, ŽE VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM?

 

Téma fascií, když je pojato do hloubky a šířky, je fascinující. Je to pojivová tkáň různého charakteru a různých funkcí. Protkává tělo jako jemná, všeprostupující síť.

A to má dalekosáhlé důsledky.

 

Fasciální systém obaluje a zároveň odděluje jednotlivé struktury těla na všech rovinách, od jednotlivých buněčných struktur až po jednotlivé svaly. Obaluje kosti (mimochodem, za zvýšenou lámavostí kostí nebo poruchami krvetvorby může být zrovna zvýšené napětí fasciálního systému obalujícího kosti a jeho toxická zátěž). Fascie prostupují dokonce i jednotlivými nervy. Prostupují celým tělem a propojují všechny jeho části do jedné sítě.

Tím nastavují blízké vzájemné vztahy i mezi vzdálenými strukturami.

 

Jako voda, jež plyne…

Ve své přirozené podstatě jsou fascie tekuté. Stejně jako zbytek těla.

Jenže jak přibývá historie, tekutosti ubývá. Je to odraz toho, jak se člověk zatížený nezpracovanou historií vzdaluje svému přirozenému flow.

A v těle je to dobře patrné.

Pracuje s tím Cranio a pracuju s tím i já svou metodou.

Stává se mi, že si mou energii během terapie přitáhne nějaká část těla – třeba orgán nebo sval, a já vnímám v “ruce”, jak je v okolním prostředí tuhá. “Je to jako…” snažím se popsat kvalitu, kterou vnímám v ruce. Někdy jako ořech. Někdy jako tenisák. Jindy jako bahno. Nebo… Je to pestré. 

K těmto vjemům se často váže i pocit určitého chladu, nebo zimy, nebo zebavosti, nebo přímo ledovosti. 

Je to proto, že

 

“Issues are in tissues.”

aneb Problémy/témata jsou zapsané v tkáních.

Jak  jsem psala v jiných článcích, tělo je kronikou naší historie, a zdaleka se neomezuje jen na náš současný život. Ve struktuře fasciálního systému jsou informace o pádech, prodělaných nemocích, jizvách. Náročných ošetřeních u zubaře. Jsou tam zapsány (nebo uvězněny) emoce a různá nezpracovaná osobní témata.

 

Na mé práci je skvělé i to, že není nutné se zbytečně hrabat v tom, co bylo. Někdy se to stane, ale obecně lze tkáň lze uvolnit, rozmotat a kroniku přepsat i bez znovuoživení traumat. O tom, kudy terapie půjde, ale nerozhoduji já. Mám záměr jít nejrychlejší a nejjednodušší cestou, ale každá lidská bytost a každé téma potřebuje jinou, a to se mi při práci ukazuje – nechávám se vést vyšším vědomím.

Člověk ke mně sice přichází s určitým záměrem, ale nechávám jeho energetický systém, aby mi sám ukázal, kde je skutečná příčina. A tu potom uvolňuji na všech vrstvách, kterých se týká. Provazuji tělo, emoce, mentální vzorce a staré otisky.

 

Bývaly časy, kdy jsem měla potřebu všemu rozumět a všechno znát. 

Teď vím, že mi stačí umět se kvalitně nastavit, chápat principy a nechat se vést.

Díky Bohu.

Protože souvislosti a obrazy z minulostí, které se během terapií ukazují jako příčiny potíží, bych si vymyslet nedokázala. Mohla bych si vyvodit něco, co mám “načtené”, ale nebylo by to ani zdaleka přesné. A proto ani účinné.

Málokdy mi přijde člověk, který má jako primární záměr terapie fyzický problém. Ale tělo – fyzická vrstva lidské bytosti – se v terapii vždycky tak či onak zapojí.

Poznat, jak fungují fascie v těle a jak souvisí s ostatními vrstvami lidské bytosti, je užitečné, pokud chcete pochopit jeden ze základních principů psychosomatiky, podložený vědou. Může to být můstek, který vám otevře dveře k širšímu pochopení sebe sama.