Dnes se podíváme, co můžete prakticky dělat, aby se vám na světě žilo lépe a radostněji.

 

Jaký máte vztah se svou duší?

Před pár lety jsem potkala člověka, který se stal mým dobrým přítelem. Obohatil mou životní filosofii o pár zásadních myšlenek v době, kdy jsem byla na dně a bylo pro mě těžké pokračovat. S tím, co jsem znala, už jsem si nemohla vystačit.

Nutno ale dodat, že mě oslovilo mnohem více to, kým je, než to, co říkal.

Jedna z těch myšlenek byla: Je třeba navázat hezký a láskyplný vztah se svou duší.

K tomu vede obvykle trnitá cesta vnitřní očisty. Člověk se zbavuje balastu, který mu stojí v cestě, který ho brzdí a je jako koule u nohy. Ale to blaho potom! Ta lehkost bytí! Je to vlastně takový očistec, na jehož konci je ráj.

Když takový vztah člověk naváže, může skrze svou duši navázat láskyplný vztah s Vesmírem/Bohem/Prvostvořitelem. Protože lidská duše, „prajiskra“, „vnitřní světlo“, je ze stejného těsta.

Nepotřebuje potom žádné prostředníky, aby mu říkali, co má dělat, co si má myslet, jaký má být, protože tento vztah funguje jako „horká linka“. Prakticky se projevuje intuicí. Je to dar vnitřního vedení. Ten, kdo toho dosáhl, „kráčí s Bohem“.

 

Co si sbalit na cestu

Aby se člověk na tuto cestu vydal, potřebuje se pro ni především rozhodnout. Když je jeho rozhodnutí pevné, život mu přihrává setkání a situace, které ho vedou k cíli, pro nějž se rozhodl.

Celý proces dost urychlí čistota života – stravy, myšlenek, úmyslů, mluvy.

Také, když jeho prvotní záměr (paradoxně) není sobecký.

A pravdivostní hodnota života.

Chce to taky dost odvahy. Zejména odvahy podívat se sám na sebe, na svou minulost, na některé své povahové rysy (z vlastní zkušenosti). Nicméně odvaha pohlédnout si přímo do očí je nutná a často i to samo o sobě stačí, aby se věci pohnuly.

Odvaha je potřebná i proto, že jakmile člověk převezme zodpovědnost za svůj život, nemá se na co vymlouvat 😉

 

Maják a inspirace

Pro mne je Ježíš především majákem. Vzorem, který mě inspiruje. Je to moje osobní rozhodnutí, takto k němu přistupovat. Každý má možnost svobodně volit, čemu chce věřit. A podle toho také sklízí.

Když se vědomě rozhodnete přenechat zodpovědnost za sebe druhým, ať už je to kdokoliv, je to pouze optický klam. Protože i za tohle rozhodnutí nesete zodpovědnost. Svých životů se můžeme ujmout a vědomě s nimi pracovat, anebo je nechat druhým.

A to platí pro otázky ducha stejně jako pro otázky těla.

Naštěstí k tomu všemu lze přistupovat s lehkostí, protože na to máme vpravdě celou věčnost 😉

Nicméně pokud chcete tuto cestu urychlit červí dírou, jsem tu. Tahle práce je můj denní chleba. A je to skutečně nádhera.

 

Pro zahřátí srdcí

Na závěr vám tu nechám k přečtení část Kumránských svitků. Jsou pro mne velkým zdrojem inspirace a ztělesňují to, jaký je pro mě Ježíšův odkaz.

Přeji vám všem pokojné svátky Světla.

S láskou

Lenka Aleiandra

P.S. Kdyby vás zajímalo, co posloucháme u nás doma o Vánocích, je to album Semiregusa od Enyi 😉

 

Kumránské svitky: Přikázání štěstí

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?

Usmál se a řekl:
Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života?

Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.

Proč nás pronásleduje neštěstí?

Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.

Jak přemoci neštěstí?

Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.

Jak dosáhneme štěstí?

Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.

V čem je tajemství hojnosti?

Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.

Jak žít ve světle?

Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.

Jak dosáhnout souladu?

Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je Láska, tam je Bůh.

Jak dosáhnout dokonalého života?

Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.

Jaká je podstata reality?

„Já” je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku „Kdo jsem?”, odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.

A podíval se na všechny s láskou a dodal:

„Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou.“