Dnešní příběh je o tom, jak naše tělo ovlivňují staré příběhy a zkušenosti našeho rodu. A co se stane, když se nějaký takový starý příběh aktivuje aktuálními životními událostmi.

“Nemůžu se hýbat.”

Běla si objednala urgentní terapii na dálku, protože se jí “sekla záda”. Bolestí plakala a nemohla se hýbat. Zkoušela prodýchávání, ale bez většího úspěchu. A injekcím se chtěla vyhnout.

Byla tou dobou sama se svými dětmi, muž jel na delší služební cestu, a potřebovala být tedy co nejdříve “provozuschopná”.

Když jsem se na ni naladila, vnímala jsem, jak bederní páteř s mou podporou pracuje. Po nějaké době se objevilo téma, které v ní spalo – a čekalo přesně na tuto příležitost.

Ženy samo-ženy

“Cítím v tom téma “jsem na všechno sama”. Znáš ho?” Zeptala jsem se Běly.

“Ano, zrovna teď to tak mám. Petr je pryč a já to musím všechno zvládat, ještě s tím domácím vzděláváním a vším okolo. Je to náročné.”

Pokračovala jsem: “Vnímám to, jako by to bylo téma, které si neseš ze svého rodu. Jak to vnímáš ty?”

Běla souhlasila. Ženy v jejím rodě měly těžké úděly. Jejich muži byly z různého důvodu a různými způsoby nepřítomní. Buď vůbec fyzicky nebyli, anebo to byli agresivní alkoholici. Na ženách byla veškerá péče o děti, domácnost i finance.
Tato životní tíha se jim zakonzervovala v bederní páteři.

A dědila se z generace na generaci.

Teď se v životě Běly, která svou vědomou prací vybudovala se svým mužem krásný podpůrný vztah, objevila situace, které jí zarezonovala s údělem žen v jejich rodu – a to se fyzicky projevilo na místě, kde byl pocit nepodporovanosti zakonzervovaný. 

Vliv emocí na tělo

Zakonzervované emoce mohou mít různý původ. Jak vidíte, mohou se i dědit. Sedí v nějakém místě těla, blokují energii a to místo je dlouhodobě neustále oslabováno. Pak stačí nějaká narážka, poslední kapka, a dojde k fyzickému kolapsu.

Nemoc. Bolest. Úraz.

Bělinu emoční konzervu jsme rozpustily. V jejím systému jsme ukotvily pocit podpory, její hojnost i možnost přijímání. Srovnaly jsme její podvědomý vztah k mužům v této rovině.

A potom jsme toto nové poznání a nový energetický otisk jejího systému poslaly jako dar…

…všem ženám minulým Bělina rodu…
…i všem ženám budoucím...

Aby si ho mohly ukotvit do své vlastní energie. A osvobodit se od otisku těžkých životů, kdy byly na všechno samy.

Bylo na nich, zda to přijmou, ale před Běliným vnitřním zrakem se vlivem přijaté léčivé energie rozsvěcela jedna žena za druhou. A mně šel po těle mráz. Bylo to velké léčení a byla jsem vesmírně vděčná, že se na něm mohu podílet.

Odlehčený systém – odlehčený život

Bolest zad se o něco zlepšila, ale záda byla fyzicky pošramocena a potřebovala i fyzickou péči. Běla si nakonec došla na obstřik a našla si péči fyzioterapeutky. Do týdne byla bez bolesti. “Jsem přesvědčená, že kdyby tam ta emoce zůstala, takhle rychle by to nešlo,” psala mi potom.

Psychicky se jí velmi ulevilo. Přestala se cítit na všechno sama a pod tlakem.

Emoce nepodporovanosti uložená v jejím těle jí nakládala na záda břemeno, které musely nést její předkyně a tím zveličovaly její břemeno vlastní. Její systém byl přetížený mnohem více, než tomu odpovídaly vnější okolnosti – a to nakonec vedlo k akutní blokádě zad.

Díky uvolnění té emoce teď mnohem lépe zvládala povinnosti, které na ní byly dočasně naloženy v době nepřítomnosti jejího muže.

A co vy? Potřebujete taky uvolnit nějakou starou emoční konzervu?

Když to uděláte, ušetříte tím spoustu energie a bude se vám žít lehčeji. Vrátíte se do svého Flow.
Pojďte do toho. Těším se na spolupráci 🙂